اخبار

لوگو موشن چیست؟

<p>اما لوگو موشن چیست و چه کاربردی دارد؟ شاید تا به حال دیده باشید که لوگوی یک برند خاص به صورت متحرک در ابتدا یا انتهای یک ویدئوی گرافیکی یا یک تیزر تبلیغاتی نشان داده می&zwnj;شود.</p>


کاربرد لوگو موشن

<p>هدف اصلی در ساخت لوگوی متحرک یا لوگو اینترو (Logo Intro) ، برندسازی نام شرکت به وسیله&zwnj;ی لوگوی متحرک شرکت است. لوگوی متحرک می&zwnj;تواند لوگو و نماد شرکت&zwnj;ها را با استفاده از برنامه و نرم&zwnj;افزارهای کامپیوتری به&zwnj; صورت خلاقانه&zwnj;ای به مخاطبان معرفی کند. یک لوگوی متحرک تاثیر گذاری بیشتری نسبت به یک لوگوی بی تحرک دارد. از طرفی امروزه لوگو موشن به تنهایی یکی از روش&zwnj;ها و ابزارهای جدید و پر بازده برای انتقال محتوای تبلیغاتی محسوب می&zwnj;شود؛ طوری که جذابیت و بازدهی آن از دیگر روش&zwnj;های تبلیغاتی نیز بیشتر است.</p>


لوگو چیست؟

<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">لوگو</span></strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> یک نشانه&zwnj;ی گرافیکی است که می&zwnj;تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از این&zwnj;ها طراحی شود.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">این نشانه گرافیکی به وسیله شرکت&zwnj;های تجاری، تولیدی و صنعتی و هم&zwnj;چنین کسب وکارهای کوچک استفاده می&zwnj;شود. تا از این طریق نوع خدمات اهداف و محصولشان را سریع&zwnj;تر به مخاطب معرفی کنند. به واسطه خلاقیت، منحصر به فرد بودن و بصری بودن در اذهان حک شده و ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب داشته باشند</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">.</span></span></span></p>

خبر
مقاله

لوگو موشن چیست؟

<p>اما لوگو موشن چیست و چه کاربردی دارد؟ شاید تا به حال دیده باشید که لوگوی یک برند خاص به صورت متحرک در ابتدا یا انتهای یک ویدئوی گرافیکی یا یک تیزر تبلیغاتی نشان داده می&zwnj;شود.</p>


کاربرد لوگو موشن

<p>هدف اصلی در ساخت لوگوی متحرک یا لوگو اینترو (Logo Intro) ، برندسازی نام شرکت به وسیله&zwnj;ی لوگوی متحرک شرکت است. لوگوی متحرک می&zwnj;تواند لوگو و نماد شرکت&zwnj;ها را با استفاده از برنامه و نرم&zwnj;افزارهای کامپیوتری به&zwnj; صورت خلاقانه&zwnj;ای به مخاطبان معرفی کند. یک لوگوی متحرک تاثیر گذاری بیشتری نسبت به یک لوگوی بی تحرک دارد. از طرفی امروزه لوگو موشن به تنهایی یکی از روش&zwnj;ها و ابزارهای جدید و پر بازده برای انتقال محتوای تبلیغاتی محسوب می&zwnj;شود؛ طوری که جذابیت و بازدهی آن از دیگر روش&zwnj;های تبلیغاتی نیز بیشتر است.</p>


لوگو چیست؟

<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">لوگو</span></strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> یک نشانه&zwnj;ی گرافیکی است که می&zwnj;تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از این&zwnj;ها طراحی شود.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">این نشانه گرافیکی به وسیله شرکت&zwnj;های تجاری، تولیدی و صنعتی و هم&zwnj;چنین کسب وکارهای کوچک استفاده می&zwnj;شود. تا از این طریق نوع خدمات اهداف و محصولشان را سریع&zwnj;تر به مخاطب معرفی کنند. به واسطه خلاقیت، منحصر به فرد بودن و بصری بودن در اذهان حک شده و ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب داشته باشند</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">.</span></span></span></p>

ویدئو
پادکست
صوت
همه

لوگو موشن چیست؟

<p>اما لوگو موشن چیست و چه کاربردی دارد؟ شاید تا به حال دیده باشید که لوگوی یک برند خاص به صورت متحرک در ابتدا یا انتهای یک ویدئوی گرافیکی یا یک تیزر تبلیغاتی نشان داده می&zwnj;شود.</p>


کاربرد لوگو موشن

<p>هدف اصلی در ساخت لوگوی متحرک یا لوگو اینترو (Logo Intro) ، برندسازی نام شرکت به وسیله&zwnj;ی لوگوی متحرک شرکت است. لوگوی متحرک می&zwnj;تواند لوگو و نماد شرکت&zwnj;ها را با استفاده از برنامه و نرم&zwnj;افزارهای کامپیوتری به&zwnj; صورت خلاقانه&zwnj;ای به مخاطبان معرفی کند. یک لوگوی متحرک تاثیر گذاری بیشتری نسبت به یک لوگوی بی تحرک دارد. از طرفی امروزه لوگو موشن به تنهایی یکی از روش&zwnj;ها و ابزارهای جدید و پر بازده برای انتقال محتوای تبلیغاتی محسوب می&zwnj;شود؛ طوری که جذابیت و بازدهی آن از دیگر روش&zwnj;های تبلیغاتی نیز بیشتر است.</p>


لوگو چیست؟

<p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">لوگو</span></strong><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> یک نشانه&zwnj;ی گرافیکی است که می&zwnj;تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از این&zwnj;ها طراحی شود.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">این نشانه گرافیکی به وسیله شرکت&zwnj;های تجاری، تولیدی و صنعتی و هم&zwnj;چنین کسب وکارهای کوچک استفاده می&zwnj;شود. تا از این طریق نوع خدمات اهداف و محصولشان را سریع&zwnj;تر به مخاطب معرفی کنند. به واسطه خلاقیت، منحصر به فرد بودن و بصری بودن در اذهان حک شده و ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب داشته باشند</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">.</span></span></span></p>