اخبار

بازدید میدانی بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته

<p>بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته بازدید به عمل آورد.&nbsp;<br /> به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ری، آمنه شب کوکا &nbsp;بخشدار مرکزی ری با همراهی کارشناسان دفتر فنی و عمرانی بخشداری به منظور بررسی مشکلات و معضلات روستای کمیته از توابع بخش بازدید به عمل آورد.&nbsp;</p>


انسجام و یکپارچگی، رمز پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان است

<p>جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت فتح خرمشهر و رحلت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع ) در بخشداری مرکزی ری &nbsp;برگزار شد.</p>


تست

<p>متن متن متن</p>

خبر

بازدید میدانی بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته

<p>بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته بازدید به عمل آورد.&nbsp;<br /> به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ری، آمنه شب کوکا &nbsp;بخشدار مرکزی ری با همراهی کارشناسان دفتر فنی و عمرانی بخشداری به منظور بررسی مشکلات و معضلات روستای کمیته از توابع بخش بازدید به عمل آورد.&nbsp;</p>


انسجام و یکپارچگی، رمز پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان است

<p>جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت فتح خرمشهر و رحلت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع ) در بخشداری مرکزی ری &nbsp;برگزار شد.</p>


تست

<p>متن متن متن</p>

مقاله
ویدئو
پادکست
صوت
همه

بازدید میدانی بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته

<p>بخشدار مرکزی ری از روستای کمیته بازدید به عمل آورد.&nbsp;<br /> به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی ری، آمنه شب کوکا &nbsp;بخشدار مرکزی ری با همراهی کارشناسان دفتر فنی و عمرانی بخشداری به منظور بررسی مشکلات و معضلات روستای کمیته از توابع بخش بازدید به عمل آورد.&nbsp;</p>


انسجام و یکپارچگی، رمز پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان است

<p>جلسه هماهنگی مراسم بزرگداشت فتح خرمشهر و رحلت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع ) در بخشداری مرکزی ری &nbsp;برگزار شد.</p>


تست

<p>متن متن متن</p>