اخبار

شغل مناسب تیپ شخصیتی خو را بشناسید

<p>امروزه تست شخصیت شناسی شغلی و تحصیلی MBTI یکی از پرکاربردترین تست&zwnj;های روان شناسی در جهان است و دهه&zwnj;هاست که توسط کارشناسان مشاغل و مراکز مشاوره به منظور تعیین مناسب بودن یا نبودن افراد برای مشاغل مختلف استفاده می&zwnj;شود.</p>


تیپ شخصیتی ISTP

<p>همان طور که همه&zwnj;ی ما می&zwnj;دانیم هر فرد یکسری ویژگی&zwnj;ها و خلق و خوهایی دارد که تیپ شخصیتی او را شکل می&zwnj;دهند. هدف از شناخت بهتر تیپ&zwnj;های شخصیتی این است که به توانایی&zwnj;ها و همچنین احساسات افراد احترام گذاشته شود.</p>


کورونا و سلامت روان

<p dir="RTL" style="margin-right:1px; text-align:right"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#252525">با توجه به توصیه های اخیر مسئولین وزارت بهداشت در مورد کاهش روابط اجتماعی و دور ماندن از فضاهای احتمالی که باعث تسریع و انتقال ویروس </span></span></span><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#252525">میشود و حتی در صورت افزایش شیوع، توصیه به اینکه افراد بیشتر در خانه بمانند، این احتمال وجود دارد که احساس تنهائی و انزوا و ترس برای برخی افراد ایجاد شود.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:1px; text-align:right"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#252525">درضمن شیوع بیماریهای عفونی کرونا ویروس جدید، میتواند ترسناک تر باشد و سلامت روان ما را تحت تأثیر قرار دهد.</span></span></span></p>

خبر

شغل مناسب تیپ شخصیتی خو را بشناسید

<p>امروزه تست شخصیت شناسی شغلی و تحصیلی MBTI یکی از پرکاربردترین تست&zwnj;های روان شناسی در جهان است و دهه&zwnj;هاست که توسط کارشناسان مشاغل و مراکز مشاوره به منظور تعیین مناسب بودن یا نبودن افراد برای مشاغل مختلف استفاده می&zwnj;شود.</p>


تیپ شخصیتی ISTP

<p>همان طور که همه&zwnj;ی ما می&zwnj;دانیم هر فرد یکسری ویژگی&zwnj;ها و خلق و خوهایی دارد که تیپ شخصیتی او را شکل می&zwnj;دهند. هدف از شناخت بهتر تیپ&zwnj;های شخصیتی این است که به توانایی&zwnj;ها و همچنین احساسات افراد احترام گذاشته شود.</p>

مقاله

کورونا و سلامت روان

<p dir="RTL" style="margin-right:1px; text-align:right"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#252525">با توجه به توصیه های اخیر مسئولین وزارت بهداشت در مورد کاهش روابط اجتماعی و دور ماندن از فضاهای احتمالی که باعث تسریع و انتقال ویروس </span></span></span><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#252525">میشود و حتی در صورت افزایش شیوع، توصیه به اینکه افراد بیشتر در خانه بمانند، این احتمال وجود دارد که احساس تنهائی و انزوا و ترس برای برخی افراد ایجاد شود.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:1px; text-align:right"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#252525">درضمن شیوع بیماریهای عفونی کرونا ویروس جدید، میتواند ترسناک تر باشد و سلامت روان ما را تحت تأثیر قرار دهد.</span></span></span></p>

ویدئو
پادکست
صوت
همه

شغل مناسب تیپ شخصیتی خو را بشناسید

<p>امروزه تست شخصیت شناسی شغلی و تحصیلی MBTI یکی از پرکاربردترین تست&zwnj;های روان شناسی در جهان است و دهه&zwnj;هاست که توسط کارشناسان مشاغل و مراکز مشاوره به منظور تعیین مناسب بودن یا نبودن افراد برای مشاغل مختلف استفاده می&zwnj;شود.</p>


تیپ شخصیتی ISTP

<p>همان طور که همه&zwnj;ی ما می&zwnj;دانیم هر فرد یکسری ویژگی&zwnj;ها و خلق و خوهایی دارد که تیپ شخصیتی او را شکل می&zwnj;دهند. هدف از شناخت بهتر تیپ&zwnj;های شخصیتی این است که به توانایی&zwnj;ها و همچنین احساسات افراد احترام گذاشته شود.</p>


کورونا و سلامت روان

<p dir="RTL" style="margin-right:1px; text-align:right"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#252525">با توجه به توصیه های اخیر مسئولین وزارت بهداشت در مورد کاهش روابط اجتماعی و دور ماندن از فضاهای احتمالی که باعث تسریع و انتقال ویروس </span></span></span><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#252525">میشود و حتی در صورت افزایش شیوع، توصیه به اینکه افراد بیشتر در خانه بمانند، این احتمال وجود دارد که احساس تنهائی و انزوا و ترس برای برخی افراد ایجاد شود.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right:1px; text-align:right"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#252525">درضمن شیوع بیماریهای عفونی کرونا ویروس جدید، میتواند ترسناک تر باشد و سلامت روان ما را تحت تأثیر قرار دهد.</span></span></span></p>