اخبار

برج طغرل ری

<p>در حوالی آرامگاه ابن بابویه در شهرری برجی آجری نمایان است که در دل خود گوشه&zwnj;ای از تاریخ ایران زمین را جای داده است. این برج در عهد سلجوقی و احتمالا در زمان انتقال پایتخت از نیشابور به ری به دستور طغرل بیک؛ مؤسس سلسله سلجوقیان ساخته شده است و به همین دلیل به این نام شناخته می&zwnj;شود. پیرامون برج طغرل نظرات و مباحث متعددی بیان شده است. برخی این محل را برج خلیفه یزید نامیدند. عده&zwnj;ای آن را آرامگاه طغرل بیک سلجوقی می&zwnj;دانند و در مجمل&zwnj;التواریخ آمده است که سلطان طغرل&zwnj; بیک در شهرری به وفات رسید و تربتش آنجا برجا است. بر اساس نوشته قزوینی&zwnj; رازی، طغرل&zwnj; در ری&zwnj; درگذشت&zwnj; و در گورخانه&zwnj;ای&zwnj; پر زینت مدفون&zwnj; شد و در برخی&zwnj; متون&zwnj; از دفن&zwnj; افراد دیگر آل&zwnj; سلجوق، همچون&zwnj; آلب&zwnj; ارسلان و طغرل&zwnj; سوم نیز در آرامگاه&zwnj; طغرل&zwnj; اول&zwnj; یاد شده&zwnj; است؛ از این&zwnj;رو می&zwnj;توان&zwnj; از آن&zwnj; به&zwnj; عنوان&zwnj; آرامگاه&zwnj; خانوادگی&zwnj; سلجوقیان&zwnj; یاد کرد.</p>


حرم شاه عبدالعظیم

<p>حرم شاه&zwnj;عبدالعظیم (یا عامیانه آن، شابدلعظیم) محل دفن عبدالعظیم حسنی است که در شهر ری (در جنوب تهران) قرار دارد. این آرامگاه مربوط به دوره ایلخانی - دوره صفوی - دوره قاجار است. این اثر در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ با شمارهٔ ثبت ۴۰۶ به&zwnj;عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده&zwnj;است. عبدالعظیم حسنی در سال ۱۷۳ قمری (۷۸۹ م)، در زمان موسی کاظم در شهر مدینه زاده شد. پدرش عبدالله و مادرش فاطمه نام داشتند. همسر وی خدیجه دختر قاسم بن حسن بن زید بن حسن مجتبی بود. عبدالعظیم پس از ورود به شهر ری در سرداب خانه یکی از شیعیان آن شهر به زندگی پنهانی روی می&zwnj;آورد و پس از مدتی بیمار می&zwnj;شود و در سال ۲۵۲ قمری (۸۶۶ م) در زمان علی النقی از دنیا می&zwnj;رود.</p>

خبر
مقاله

برج طغرل ری

<p>در حوالی آرامگاه ابن بابویه در شهرری برجی آجری نمایان است که در دل خود گوشه&zwnj;ای از تاریخ ایران زمین را جای داده است. این برج در عهد سلجوقی و احتمالا در زمان انتقال پایتخت از نیشابور به ری به دستور طغرل بیک؛ مؤسس سلسله سلجوقیان ساخته شده است و به همین دلیل به این نام شناخته می&zwnj;شود. پیرامون برج طغرل نظرات و مباحث متعددی بیان شده است. برخی این محل را برج خلیفه یزید نامیدند. عده&zwnj;ای آن را آرامگاه طغرل بیک سلجوقی می&zwnj;دانند و در مجمل&zwnj;التواریخ آمده است که سلطان طغرل&zwnj; بیک در شهرری به وفات رسید و تربتش آنجا برجا است. بر اساس نوشته قزوینی&zwnj; رازی، طغرل&zwnj; در ری&zwnj; درگذشت&zwnj; و در گورخانه&zwnj;ای&zwnj; پر زینت مدفون&zwnj; شد و در برخی&zwnj; متون&zwnj; از دفن&zwnj; افراد دیگر آل&zwnj; سلجوق، همچون&zwnj; آلب&zwnj; ارسلان و طغرل&zwnj; سوم نیز در آرامگاه&zwnj; طغرل&zwnj; اول&zwnj; یاد شده&zwnj; است؛ از این&zwnj;رو می&zwnj;توان&zwnj; از آن&zwnj; به&zwnj; عنوان&zwnj; آرامگاه&zwnj; خانوادگی&zwnj; سلجوقیان&zwnj; یاد کرد.</p>


حرم شاه عبدالعظیم

<p>حرم شاه&zwnj;عبدالعظیم (یا عامیانه آن، شابدلعظیم) محل دفن عبدالعظیم حسنی است که در شهر ری (در جنوب تهران) قرار دارد. این آرامگاه مربوط به دوره ایلخانی - دوره صفوی - دوره قاجار است. این اثر در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ با شمارهٔ ثبت ۴۰۶ به&zwnj;عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده&zwnj;است. عبدالعظیم حسنی در سال ۱۷۳ قمری (۷۸۹ م)، در زمان موسی کاظم در شهر مدینه زاده شد. پدرش عبدالله و مادرش فاطمه نام داشتند. همسر وی خدیجه دختر قاسم بن حسن بن زید بن حسن مجتبی بود. عبدالعظیم پس از ورود به شهر ری در سرداب خانه یکی از شیعیان آن شهر به زندگی پنهانی روی می&zwnj;آورد و پس از مدتی بیمار می&zwnj;شود و در سال ۲۵۲ قمری (۸۶۶ م) در زمان علی النقی از دنیا می&zwnj;رود.</p>

ویدئو
پادکست
صوت
همه

برج طغرل ری

<p>در حوالی آرامگاه ابن بابویه در شهرری برجی آجری نمایان است که در دل خود گوشه&zwnj;ای از تاریخ ایران زمین را جای داده است. این برج در عهد سلجوقی و احتمالا در زمان انتقال پایتخت از نیشابور به ری به دستور طغرل بیک؛ مؤسس سلسله سلجوقیان ساخته شده است و به همین دلیل به این نام شناخته می&zwnj;شود. پیرامون برج طغرل نظرات و مباحث متعددی بیان شده است. برخی این محل را برج خلیفه یزید نامیدند. عده&zwnj;ای آن را آرامگاه طغرل بیک سلجوقی می&zwnj;دانند و در مجمل&zwnj;التواریخ آمده است که سلطان طغرل&zwnj; بیک در شهرری به وفات رسید و تربتش آنجا برجا است. بر اساس نوشته قزوینی&zwnj; رازی، طغرل&zwnj; در ری&zwnj; درگذشت&zwnj; و در گورخانه&zwnj;ای&zwnj; پر زینت مدفون&zwnj; شد و در برخی&zwnj; متون&zwnj; از دفن&zwnj; افراد دیگر آل&zwnj; سلجوق، همچون&zwnj; آلب&zwnj; ارسلان و طغرل&zwnj; سوم نیز در آرامگاه&zwnj; طغرل&zwnj; اول&zwnj; یاد شده&zwnj; است؛ از این&zwnj;رو می&zwnj;توان&zwnj; از آن&zwnj; به&zwnj; عنوان&zwnj; آرامگاه&zwnj; خانوادگی&zwnj; سلجوقیان&zwnj; یاد کرد.</p>


حرم شاه عبدالعظیم

<p>حرم شاه&zwnj;عبدالعظیم (یا عامیانه آن، شابدلعظیم) محل دفن عبدالعظیم حسنی است که در شهر ری (در جنوب تهران) قرار دارد. این آرامگاه مربوط به دوره ایلخانی - دوره صفوی - دوره قاجار است. این اثر در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ با شمارهٔ ثبت ۴۰۶ به&zwnj;عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده&zwnj;است. عبدالعظیم حسنی در سال ۱۷۳ قمری (۷۸۹ م)، در زمان موسی کاظم در شهر مدینه زاده شد. پدرش عبدالله و مادرش فاطمه نام داشتند. همسر وی خدیجه دختر قاسم بن حسن بن زید بن حسن مجتبی بود. عبدالعظیم پس از ورود به شهر ری در سرداب خانه یکی از شیعیان آن شهر به زندگی پنهانی روی می&zwnj;آورد و پس از مدتی بیمار می&zwnj;شود و در سال ۲۵۲ قمری (۸۶۶ م) در زمان علی النقی از دنیا می&zwnj;رود.</p>