اخبار

طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا

<p>طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا در بلوارهای شهدا، شهید یزدی نژاد و شهید بیدخساری در دستور کار دهیاری قرار گرفت و عملیات آن اجرا شد.</p>


برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان همزمان با افتتاح نگارخانه انجمن خوشنویسان ری

<p>این نمایشگاه آماده پذیرش آثار هنرمندان خوشنویس شهرستان ری در رشته های مختلف است که قرار است در پاییز سالجاری برگزار شود.<br /> <br /> &nbsp;</p>

خبر

طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا

<p>طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا در بلوارهای شهدا، شهید یزدی نژاد و شهید بیدخساری در دستور کار دهیاری قرار گرفت و عملیات آن اجرا شد.</p>


برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان همزمان با افتتاح نگارخانه انجمن خوشنویسان ری

<p>این نمایشگاه آماده پذیرش آثار هنرمندان خوشنویس شهرستان ری در رشته های مختلف است که قرار است در پاییز سالجاری برگزار شود.<br /> <br /> &nbsp;</p>

مقاله
ویدئو
پادکست
صوت
همه

طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا

<p>طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا در بلوارهای شهدا، شهید یزدی نژاد و شهید بیدخساری در دستور کار دهیاری قرار گرفت و عملیات آن اجرا شد.</p>


برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان همزمان با افتتاح نگارخانه انجمن خوشنویسان ری

<p>این نمایشگاه آماده پذیرش آثار هنرمندان خوشنویس شهرستان ری در رشته های مختلف است که قرار است در پاییز سالجاری برگزار شود.<br /> <br /> &nbsp;</p>